Altaron Wiki
Advertisement

Udajemy się ankardię do wieży maga Erazmusa i wypytujemy się go o runę wody. Zleca nam udanie się do głebin oceanu znajdującego się w tamtejszej krainie i przyniesienia mu kawałka kamanienia wody. ( przyda się nam do tego kilof ). Potwory które możemy spotkać po drodzę to : żywiołaki wodyrybimagówkraboszczaki,mackoludówrekinołaki

Advertisement