Altaron Wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 09:29, 22 lut 201391.237.136.146 edycje 91 bajtów +91 Utworzył nową stronę „Runę pierwotnej energii znajdziemy w wieży alchemicznej w której znajduje się skrzynka.”